تبلیغات
دانستنی های آتش نشانی - تئوری حریق

امروز:

تئوری حریق

                                                                         تعریف احتراق

  احتراق عبارت است از ترکیب یک ماده سوختنی با اکسیژن که در نتیجه این عمل یک سری از مولکول ها به مولکول های دیگر و یا اتم های سازنده خود تبدیل می شوند . در اثر سوختن اکثر مواد آلی ( هیدروکربن ها ) دی اکسید کربن و آب و حرارت تولید می شود .


     درجه حرارت اشتعال(دمای خود به خود سوزی)

درجه حرارت اشتعال یک ماده ( جامد ، مایع ، گاز ) عبارت است از کمترین درجه حرارت لازم که سبب اشتعال ماده بدون احتیاج به عنصر حرارت زا ( منبع جرقه و آتش ) می شود . درجه حرارت اشتعال به عوامل زیر بستگی دارد :

1)     مقدار درصد بخاراتی که از جسم قابل اشتعال حاصل می شود . ( فشار بخار )

2)     مقدار درصد اکسیژن موجود

3)     درجه حرارت و مدت زمانی که جسم در آن محیط قرار گرفته است .

4)     وجود کاتالیزور ( تسریع کننده واکنش )

5)     نوع حرارت موجود ( مستقیم ، غیر مستقیم )

                                                                   نقطه شعله زنی

 نقطه شعله زنی یک مایع عبارت است از درجه حرارتی که در آن مایع ، بخارات کافی جهت تشکیل یک مخلوط قابل اشتعال با هوا در سطح خود تولید نماید . در نقطه شعله زنی در صورت وجود منبع آتش زنه برای یک لحظه شعله موقت ایجاد شده ولی ادامه و گسترش نخواهد داشت و بلافاصله خاموش می شود .


نقطه آتش ( نقطه اشتعال )

 حداقل حرارتی که در آن یک سوخت مایع با سرعت کافی ، تولید بخار جهت ادامه اشتعال بنماید را نقطه آتش گویند . نقطهآتش معمولاً چند درجه  بالاتر از نقطه شعله زنی است . قابل ذکر است حریق در مایعاتی که دمای آنها به طور قابل توجهی کمتر از نقطه شعله زنی است می تواند در  مجاورت شعله یا منبع آتش واقع گردد و گسترش یابد . در این شرایط شعله یا منبع آتش خود موجب گرم شدن سطح مایع شده و بدین جهت دمای آن به بالاتر از نقطه آتش خواهد رسید .


                                                                         احتراق کامل و ناقص

 احتراق کامل هنگامی است که تمام عناصر موجود در سوخت به بالاترین حد اکسیداسیون خود برسند ولی اگر تعدادی از مواد قابل اکسید شدن در سوخت باقی بماند یا همراه دود برده شوند احتراق ناقص صورت گرفته است و در این حالت مقداری از انرژی تلف شده است .


                                                                                    شعله

سوختن اکثر مواد یک واکنش اکسیداسیون حرارت زا ( اکزوترمیک ) بوده و انرژی حاصل از واکنش به صورت گرما آزاد می شود . اگر طول موج انرژی آزاد شده در ناحیه طیف مرئی قرار داشته باشد شعله خواهیم داشت و قابل رؤیت خواهد بود به عبارت دیگر عمل احتراق وقتی با شعله همراه است که :

الف ) واکنش اکسیداسیون سریع باشد .

ب ) عنصری که با اکسیژن ترکیب می شود به بخار تبدیل شده باشد ، در غیر این صورت شعله نخواهیم داشت .


                                                                                ارتفاع شعله

 ارتفاع شعله تابع مقدار تولید مولکول آزاد از سطح ماده سوخت می باشد . هر چه تولید مولکول آزاد بیشتر و سریعتر صورت گیرد ناچاراً مولکول ها باید مسافت بیشتری طی کنند تا خود را به اکسیژن هوا برسانند لذا ارتفاع شعله بالا می رود . در سوخت های مایع این میزان بسیار زیاد است ، در چوب کمتر و در زغال به حداقل می رسد و در فلزات قابل اشتعال غیر محسوس است .


                                                     واکنش بدن انسان نسبت به حرارت

           کنترل درجه حرارت باید به کمک تهویه انجام گیرد و قبل از خروج اشخاص از ساختمان نباید برای پائین آوردن درجه حرارت به روی آتش آب پاشید و تصور حرارت تولید شده از حریق برای اکثر مردم خیلی وحشتناک است در حالی که حرارت آخرین عاملی است که باعث مرگ می شود و معمولاً اشخاص قبل از تأثیر حرارت هلاک می شوند . بدن انسان گرمای خشک را تا حدود 120 درجه سانتیگراد حدود 15 دقیقه می تواند تحمل کند در صورتی که دمای مرطوب را تا 70 درجه سانتیگراد بیشتر نمی تواند تحمل نماید . به علت ظرفیت بالای گرمایی ویژه آب ، آب مقدار زیادی از گرمای محیط را در خود جذب می کند ( بخار آب ) و مخاط نای و نایژه و غیره قادر به خنک کردن آن نیستند و در نتیجه مخاط ریوی می سوزند و در نتیجه جراحات ترمیم ناپذیر به وجود می آید و پوست بدن در مدت 30 ثانیه خشک می شود .


                                                                    مراحل احتراق

 مراحل احتراق یا چگونگی سوختن یک ماده همیشه یکسان و یک شکل نیست . سوخت های مختلف نیز هر یک با مشخصاتی خاص بر توسعه حریق اثر می کنند اما وضع درجه حرارت نسبت به زمان همواره به این شکل است که از نقطه اشتعال آزاد می شود ، به تدریج تحت شرایطی بالا می رود ، با رسیدن به حد نهایی غالباً تا حدودی ثابت می ماند و پس از کم شدن مقدار سوخت ، سیر نزولی را طی می کند . مهم اینجاست که بالا رفتن حرارت به مقدار سوخت بستگی ندارد و تابع شرایط فیزیکی و شیمیایی آن است . مرحله ای که آتش رشد می یابد مقطعی حساس است و از لحاظ بکارگیری اقدامات مؤثر مبارزه با حریق اهمیت اساسی دارد . باید بتوان خیلی زود از وجود آتش مطلع شد تا زمان مورد نیاز برای فرار اشخاص و فعالیت مأموران آتش نشانی هدر نرود .


                                                          شعله ور شدن یا گر گرفتن

شعله ور شدن به مرحله ای گفته می شود که آتش با یک حرکت سریع و همه جانبه تمامی مواد سوختنی و فضا را یکپارچه مشتعل می کند . این عمل زمانی اتفاق می افتد که درجه حرارت در زیر 100 به 430 تا 650 درجه سانتیگراد برسد یعنی فاصله زمانی که بین اشتعال اولیه و شعله ور شدن موجود است از لحاظ خارج نمودن اشخاص و اجرای عملیات به موقع آتش نشان دارای اهمیت می باشد .


                                                               منابع بروز آتش سوزی

1)     شعله های باز مانند کبریت ، چراغ ها و جوشکاری

2)     نقص فنی در کلیه وسایل برقی مورد مصرف

3)     گرم شدن زیاد از حد مواد ( رسیدن به نقطه آتش )

4)     صفحات گرم ( انرژی تشعشعی )

5)     آتش گرفتن خود به خود ( خود به خود سوزی )

6)     جرقه ( جوشکاری ، برشکاری )

7)     الکتریسیته ساکن

8)     اصطحکاک

9)     صاعقه

10) انفجارات

11) انتقال حرارت

12) واکنش های شیمیایی

13) فلزات قابل اشتعال

14) نور خورشید

15) فشار

16) گرفتن بار بیش از اندازه

17) وسایل برقی حرارت زا

18) اتصال برق


                                                                 طرق مختلف انتقال حرارت

الف) انتقال حرارت به طریق هدایت

ب) انتقال حرارت به طریق جابجایی

ج) انتقال حرارت به طریق تشعشع


                                                        انتقال حرارت به طریق هدایت

 به طوری که می دانید حرارت از یک جسم که دارای درجه حرارت بالاتر می باشد به جسمی که دارای درجه حرارت پائین تری است منتقل می گردد به همین ترتیب حرارت در یک جسم از نقطه گرمتر به نقطه سردتر حرکت می کند در این روش اتم ها و مولکول ها بدون اینکه تغییر مکان دهند گرما را منتقل می نمایند .


                                                        انتقال حرارت به طریق جابجایی

در این طریق حرارت به وسیله جریان هوا از محلی به محل دیگر منتقل می شود در عمل جابجایی ، هوا در اثر گرم شدن منبسط شده و در نتیجه جرم حجمی آن کمتر شده و به سمت بالا حرکت می نماید و در قسمت پائین دوباره هوای تازه جایگزین می گردد .


انتقال حرارت به طریق تشعشع یا تابش

در این طریق انرژی گرمایی به صورت امواج الکترو مغناطیس مانند امواج رادیویی ، نوری و اشعه ایکس انتقال می یابد . سرعت انتقال امواج تشعشعی در خلأ مانند سرعت نور می باشد این امواج در صورت برخورد با اجسام یا جذب شده ، یا منعکس شده و یا از آن عبور می نماید .


مثلث آتش

آتش نتیجه یک واکنش شیمیایی است که از ترکیب اکسیژن ، حرارت و یک ماده قابل اشتعال به دست می آید . بدین طریق که اکسیژن با کربن اجسام ترکیب شده و تولید دی اکسید کربن و گاهی هم تولید منواکسید کربن نموده و در اثر این فعل و انفعال شعله و حرارت تولید می نماید . امروز در تمام دنیای پیش رفته جهت تبادل اطلاعات و افکار در خصوص مسائل آتش نشانی رابطه کامل موجود است و علامت مخصوص آتش نشانی که عبارت از یک مثلث می باشد ، برای کلیه آتش نشانی های دنیا شناخته شده و تقریباً بصورت علامت بین المللی درآمده است . چنانچه سه عامل ( اکسیژن ، حرارت و ماده سوختنی ) را در کنار یکدیگر قرار دهیم مثلثی پدید می آید که آن را مثلث آتش گویند . البته اخیراً واکنش های زنجیره ای نیز به مجموعه یاد شده اضافه و در واقع این مجموعه چهار وجهی ( هرم آتش ) می باشد .

مواد سوختنی قابل اشتعال در طبیعت به سه حالت جامد ، مایع و گاز موجود می باشد و معمولاً سوختن هر ماده قابل اشتعال با شعله همراه است و شعله نیز در اثر سوختن یک گاز یا بخار قابل اشتعال بوجود می آید . بنا براین کلیه مواد قابل اشتعال در حالت مایع و جامد می بایست با دریافت حرارت به گاز قابل اشتعال تبدیل شوند تا احتراق حاصل شود و آتش سوزی ادامه پیدا کند .

 

 

 

 

 


طریق اطفاء یا خاموش کردن آتش

 هر گاه یکی از چهار عاملی که تشکیل دهنده چهار وجهی آتش بوده و ضروری برای انجام عمل احتراق می باشد را از میان برداریم هرم آتش ناقص شده و فرو می ریزد و عمل احتراق متوقف خواهد شد . این عمل را می توانیم با برداشتن مواد قابل اشتعال یا ماده سوختنی یعنی جلوگیری از تغذیه حریق و یا جلوگیری از رسیدن اکسیژن کافی به آتش با استفاده از گازهای خنثی و یا تقلیل درجه حرارت با استفاده از عوامل خنک کننده یا برهم زدن واکنش زنجیره ای با استفاده از مواد شیمیایی ضد ترکیب انجام دهیم که در هر صورت آتش سوزی کنترل و متوقف خواهد شد . پس با توجه به مطالب فوق به چهار طریق می توان آتش سوزی را خاموش نمود :

1)     تقلیل درجه حرارت بوسیله سرد کردن

2)     کاهش درصد اکسیژن بوسیله گازهای خنثی

3)     قطع یا دور ساختن مواد سوختنی به وسیله جدا سازی

4)     قطع واکنش های زنجیره ای سوختن


طبقه بندی آتش سوزی ها

1)     آتش سوزی های خشک

2)     آتش سوزی مایعات قابل اشتعال

3)     آتش سوزی گازهای قابل اشتعال

4)     آتش سوزی وسایل برقی

5)     آتش سوزی فلزات قابل اشتعال


آتش سوزی های خشک ( گروه A )

 این طبقه از آتش سوزی ها موادی را شامل می شود که پس از سوختن از خود خاکستر باقی می گذارند مانند فراورده های چوبی ، پنبه ای ، پشمی ، لاستیکی ، پلاستیکی و انواع مختلف پارچه های مصنوعی ، حبوبات ، غلات و غیره .برای خاموش نمودن این آتش سوزی ها بهترین روش ، سرد کردن و مؤثرترین وسیله آب می باشد .


آتش سوزی مایعات قابل اشتعال ( گروه B )

خطر آتش سوزی مایعات قابل اشتعال بستگی مستقیم به خاصیت تبخیر شدن آنها دارد که در اثر دریافت حرارت از محیط یا یک منبع حرارتی دیگر ، گاز کافی برای اختلاط با هوا تولید و مخلوط قابل اشتعال یا انفجار را مهیا سازند . باید توجه داشته باشیم که در آتش سوزی مایعات وسعت آتش سوزی به سطح مایع بستگی دارد . بهترین خاموش کننده برای مایعات ، اگر حریق در سطح کوچکی باشد پودرهای شیمیایی و اگر در سطح بزرگتری باشد کف مکانیکی است . اطفاء حریق مایعات شامل قطع نمودن منبع سوختی ، قطع هوا به روشهای مختلف ، سرد نمودن مایع جهت جلوگیری از تجزیه شدن آن و یا استفاده توأم از روشهای فوق می باشد .


آتش سوزی گازهای قابل اشتعال ( گروه B )

هر گازی می تواند خطرناک باشد ، حتی هوای فشرده داخل سیلندرها ، زیرا اگر حرارت به سیلندر برسد فشار داخل آن بالا رفته و ممکن است آن را منفجر نماید .

 برای خاموش کردن آتش سوزی گازهای قابل اشتعال لازم است ابتدا اطراف مخازن گاز را با توجه به نوع آتش سوزی خاموش نمود . در صورتی که نتوانیم به وسیله بستن شیر گاز و یا وسایل کمکی دیگر از خروج گاز جلوگیری نمائیم از خاموش کردن خود سیلندر گاز پس از خاموش کردن اطراف آن خوددراری نمائید تا زمانی که وسایل انتقال مخزن و یا جلوگیری از خروج گاز آماده گردد . علت خودداری از خاموش کردن مخزن می توان انفجار مخزن در اثر جرقه های احتمالی ذکر نمود .


آتش سوزی وسایل برقی ( گروه C )

 به لحاظ اینکه الکتریسیته علیرغم تمام مزایا خطراتی را هم دربر دارد لازم است عموم مصرف کنندگان با آگاهی از اصول اولیه آن و شناخت خطرات وسایل الکتریکی که با آنها سر و کار دارند خود را از خطرات ناشی از الکتریسیته و خصوصاً خطر آتش سوزی آنها مصون نگه دارند .

بهترین راه جهت خاموش کردن آتش سوزی وسایل برقی آن است که ابتدا جریان برق را قطع کنیم و سپس اقدام به عملیات اطفاء حریق نمائیم . اگر آتش سوزی در وسیله برقی باشد پس از قطع جریان آتش سوزی تبدیل به گروه A شده و باید همانند گروه اول با آن برخورد نمائیم اما اگر آتش سوزی در مولد برق باشد تبدیل به گروه B شده و باید همانند گروه دوم با آن برخورد نمائیم ولی همواره باید به این نکته توجه داشت که وسایل برقی از حساسیت ویژه ای برخوردارند و چنانچه جهت اطفاء این گونه آتش ها از آب یا خاموش کننده های مشایه استفاده شود ممکن است وسایل مذکور غیر قابل استفاده گردد . در این مورد بهتر است از خاموش کننده های گازی مانند CO2 استفاده شود .


آتش سوزی فلزات قابل اشتعال ( گروه D )

این گونه فلزات دارای خاصیت اشتعال شدید می باشند و در موقع آتش سوزی با نور خیره کننده ای می سوزند . برای خاموش کردن آتش سوزی ناشی از این فلزات از ماسه 100% خشک و پودر خشک شیمیایی مخصوص فلزات استفاده می گردد . این آتش سوزی ها ممکن است غالباً در آزمایشگاه ها و مراکز تهیه مواد شیمیایی روی دهد .


نوشته شده در : 1388/10/8  توسط : احمدرضا نویدخواه.    نظرات() .

Generic cialis
1397/09/15 23:21

This is nicely said. .
only now cialis 20 mg we like it safe cheap cialis generic cialis soft gels cialis name brand cheap cialis coupons cialis kaufen cialis cost only here cialis pills cialis with 2 days delivery compare prices cialis uk
Buy cialis
1397/09/15 03:53

Excellent info. With thanks!
cialis generico postepay cialis prezzo in linea basso cilas cialis sans ordonnance cost of cialis cvs cialis herbs click now buy cialis brand cialis sale online buy name brand cialis on line price cialis per pill
buy cialis usa
1397/09/14 10:29

Awesome forum posts. Thank you.
wow look it cialis mexico cialis generic tadalafil buy achat cialis en europe low cost cialis 20mg cialis generico il cialis quanto costa cialis rckenschmerzen generic cialis 20mg uk cialis daily reviews buy cialis online nz
buy generic cialis online
1397/09/13 23:01

You actually revealed this well!
cialis generico milano we use it cialis online store cialis coupons printable generic cialis levitra cialis for sale in europa cialis free trial cialis lilly tadalafi only best offers 100mg cialis cialis diario compra where cheapest cialis
Cialis 20 mg
1397/09/13 12:06

You actually expressed that superbly!
only here cialis pills comprar cialis 10 espa241a cialis cipla best buy precios cialis peru cialis prezzo al pubblico cialis tablets for sale cialis with 2 days delivery cialis reviews cialis mit grapefruitsaft generic cialis pro
where to buy cialis online
1397/09/13 00:31

Seriously many of helpful knowledge.
effetti del cialis where do you buy cialis chinese cialis 50 mg cialis reviews cialis pills we recommend cialis info cialis daily reviews cialis 5 mg para diabeticos cialis bula what is cialis
Cialis pills
1397/09/12 11:33

Thanks a lot. Plenty of posts!

best generic drugs cialis link for you cialis price female cialis no prescription cialis vs viagra cialis venta a domicilio acquisto online cialis purchasing cialis on the internet buy brand cialis cheap female cialis no prescription wow look it cialis mexico
buy cials online
1397/09/12 00:06

Terrific facts. Kudos.
cialis en 24 hora generic cialis pill online canadian discount cialis cialis 10mg prix pharmaci generic cialis cialis pills boards cialis 10 doctissimo 40 mg cialis what if i take precios cialis peru cialis in sconto
Cialis online
1397/09/11 10:57

Thanks a lot, Numerous facts.

cialis 5 mg cost of cialis per pill the best site cialis tablets look here cialis cheap canada cialis online deutschland opinioni cialis generico low cost cialis 20mg try it no rx cialis generic cialis tadalafil cialis prices in england
buy cheap cialis in canada
1397/09/11 00:08

This is nicely expressed! .
generic cialis levitra where cheapest cialis cialis generic price cialis per pill cheap cialis cialis professional yohimbe cialis 50 mg soft tab tadalafil 10 mg cialis flussig cialis generic
Cialis generic
1397/09/10 10:54

Incredible all kinds of good material!
wow cialis 20 cialis dosage amounts female cialis no prescription calis cialis mit grapefruitsaft generico cialis mexico canada discount drugs cialis cialis 5 mg best generic drugs cialis cialis 5mg
buy cheap cialis in canada
1397/09/9 23:36

Amazing a lot of good data.
cialis tablets for sale enter site natural cialis are there generic cialis order generic cialis online cialis arginine interactio we recommend cialis info cialis tablets australia when will generic cialis be available wow cialis 20 where do you buy cialis
buy cialis without a doctor's prescription
1397/09/9 11:52

You stated it well!
cialis purchasing cialis arginine interactio buying cialis overnight buy cialis online nz prezzo cialis a buon mercato cialis name brand cheap cialis dosage acheter cialis meilleur pri cialis baratos compran uk prix de cialis
buy tadalafil pills
1397/09/9 00:32

You actually explained this exceptionally well.
cialis per paypa we like it cialis soft gel generic cialis soft gels cialis canada on line brand cialis generic cialis professional from usa buy original cialis cialis 20 mg we like it safe cheap cialis when can i take another cialis
Cialis prices
1397/09/8 13:10

Great info. Kudos.
wow cialis 20 we use it cialis online store try it no rx cialis we choice free trial of cialis cialis cipla best buy cialis coupons if a woman takes a mans cialis cialis kaufen tadalafilo only now cialis for sale in us
buy cialis online without a prescription
1397/09/8 00:47

Incredible all kinds of wonderful material.
canadian discount cialis cialis patent expiration 5 mg cialis coupon printable cialis generique cialis per paypa interactions for cialis 200 cialis coupon tadalafil 20 mg opinioni cialis generico cialis rckenschmerzen
buy cialis online no prescription
1397/09/7 12:28

Info very well considered.!
buy cialis uk no prescription cialis rezeptfrei sterreich cialis kaufen acheter du cialis a geneve dose size of cialis cialis generic availability buy cialis online cheapest prix cialis once a da acquisto online cialis canadian discount cialis
buy tadalafil
1397/09/7 00:23

Nicely put, Regards.
cialis online buying cialis in colombia cialis coupon cialis australian price cialis savings card cialis patent expiration the best choice cialis woman we choice cialis uk cialis side effects dangers 40 mg cialis what if i take
levitra 20mg
1397/07/18 23:41

You suggested it really well.
vardenafil 20mg vardenafil 20mg buy levitra online levitra 10 mg kopen buy levitra online cheap 20mg levitra buy levitra 10mg buy levitra 20 mg levitra 20mg buy levitra generic
Cialis 20 mg
1397/07/9 23:57

You reported this adequately.
cialis 20mg cialis generico tadalafil tablets cheap cialis cialis daily reviews tadalafil 10 mg cialis patentablauf in deutschland canadian cialis enter site 20 mg cialis cost acheter du cialis a geneve
Buy cialis
1397/07/7 22:13

Thanks! Numerous write ups!

american pharmacy cialis order a sample of cialis cialis in sconto cialis patent expiration legalidad de comprar cialis the best site cialis tablets cialis ahumada buy online cialis 5mg look here cialis order on line purchase once a day cialis
issuu.com/cialisprofessional
1397/07/7 18:43

Superb stuff. Regards.
tadalafil 20mg cialis tadalafil online generic cialis at walmart we like it cialis soft gel purchasing cialis on the internet we use it 50 mg cialis dose cialis bula canadian cialis order a sample of cialis purchasing cialis on the internet
buy cialis us pharmacy
1397/07/6 18:21

You actually revealed that adequately!
cialis preise schweiz cialis australia org generic cialis with dapoxetine cialis 20 mg where to buy cialis in ontario cialis free trial only now cialis 20 mg cialis price thailand cialis 10mg prix pharmaci we recommend cialis info
canadian pharmacies-24h
1397/06/31 13:42

Fine info. Thanks.
canadian rx buy vistagra usa canada vagra canada medication list trust pharmacy canada online pharmacies canadian medications, liraglutide candida viagra drugstore online reviews buy vistagra usa
buycialisky.com
1397/06/28 15:51

Kudos. A lot of postings.

cialis tablets australia buy cialis online generic cialis with dapoxetine cialis generico cilas cialis uk canadian discount cialis how to purchase cialis on line how to purchase cialis on line acquistare cialis internet
cialisvipsale.com
1397/06/23 17:32

You suggested that adequately.
cialis generico postepay overnight cialis tadalafil ou trouver cialis sur le net cialis diario compra look here cialis cheap canada link for you cialis price safe site to buy cialis online cialis without a doctor's prescription cialis usa cost effetti del cialis
canada pharmacies
1397/06/13 16:35

You actually expressed that wonderfully!
drugs for sale online canadian discount pharmacies canadian pharmacy no prescription aarp recommended canadian pharmacies canadianpharmacyusa24h canadian drugs canada online pharmacies medication canadian online pharmacies reviews trust pharmacy canadian canada pharmacies
Buy viagra
1397/06/13 02:13

Many thanks. Good information!
buying viagra uk can u buy viagra over the counter vaigra viagra online pharmacy buying viagra online forum uk viagra buy viagra prescription buy viagra online without online viagra buy how can i buy viagra online
Cialis canada
1397/06/12 18:38

You said it very well..
cialis rezeptfrei sterreich cialis name brand cheap prescription doctor cialis generic cialis tadalafil cialis from canada brand cialis nl cialis dosage amounts cialis 5mg prix miglior cialis generico cialis great britain
cialisvv.com
1397/06/12 00:04

With thanks. Ample data.

usa cialis online buying brand cialis online acheter du cialis a geneve price cialis best cialis prices in england cialis generika cialis 5 effetti collaterali how to purchase cialis on line cialis canada cialis pills
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30