تبلیغات
دانستنی های آتش نشانی - ایمنی ابزار

امروز:

ایمنی ابزار

ایمن كار كنید تا ایمن بمانید
ابزار دستی و ابزار برقی قابل حمل در انجام كارها به شما كمك می كند ،اما همین ابزار می تواند برای شما خطر آفرین باشد .
اقدامات ایمنی خوب ، به شما این اجازه را خواهند داد تا مخاطرات را كنترل كرده و خطرات را به حداقل برساند .
این بخش به شما نشان خواهد داد كه چگونه مخاطرات استفاده از ابزار را كنترل كنید تا خودتان وآنهایی را كه در اطراف شما كار می كنند از صدمه و مسایل بهداشتی محافظت نمایید.
آنرا بخوانید ودستورالعمل های ایمنی و بهداشتی آنرا دنبال كنید و در نظر داشته باشید كه اگر مطالب آنرا انجام دهید ، كار شما با ابزار سریعتر ، آسانتر و ایمن تر انجام خواهد شد .
انتخاب درست :
ایمنی ابزار زمانی شروع می شود كه شما ابزار دستی و برقی كارتان را بطور صحیح انتخاب كنید.
كیفیت :
بهترین ابزاری را كه می توانید تهیه كنید ، انتخاب نمایید . ابزار ارزان قیمت كه از جنس نامرغوب ساخته شده اند شكسته و باعث خراب شدن كاری كه انجام می دهید شده وایجاد صدمه به خودتان یا همكارانتان خواهد شد .

ایمنی :

به تمهیدات ایمنی كه در ساخت ابزار بكار رفته اند توجه نمایید. این مورد شامل توجه به سویچ های ایمنی ، حفاظ ، قطعات تیز و گردنده ، محافظ های دست عایق های پوششی و غیره می باشد .

تناسب :

یك وسیله خوب با ساختار مناسب مانند یك جسم محكم دردست شما احساس می شود . همواره چاقوها ، پیچ گوشتی ها ، انبردست ها ، قیچی ها و ابزار برقی مورد نیازتان را از بین انواعی انتخاب كنید كه بر طبق اصول ارگونومی
( مهندسی انسانی ) طراحی شده اند این قبیل ابزار طوری ساخته شده اند كه هیچ گونه فشاری به انگشتان  و كف دست شما نیاورده ، خمیدگی و پیچ وتاب نداشته و خوب در دستهای شما جا بگیرد .

كارایی :
ابزار مطمئن ، برای انجام وظایف ویژه طراحی شده اند ، این ابزار میتوانند كار شما را آسانتر كرده و از خستگی شما جلوگیری نمایند .

حوادث چگونه اتفاق می افتد ؟
اغلب حوادثی كه در رابطه با ابزار اتفاق می افتند ، به علل زیر هستند :
1. استفاده از ابزار نامناسب برای كار
2. استفاده از ابزاری كه در وضعیت بدی هستند .
3. استفاده از ابزار بدون توج%

4. استفاده از ابزاری كه آموزش مورد نیاز آن را ندیده ایم .
5. استفاده از ابزاری كه مجاز به كار گیری آن نباشیم .
6. حمل ونگهداری ابزار بطور غلط .
7. حمل و نگهداری ابزاری كه فاقد حفاظ های لازم باشند .
8. بكار گیری ابزار بدون استفاده از لوازم استحفاظ فردی .
9. استفاده از وسایل برقی بدون سیم اتصال زمین .
10. استفاده از ابزاری كه به طور مناسب در دست جا نمی گیرند .
11. استفاده از ابزاری كه بكار بردن آن نیاز به صرف نیروی زیادی دارد .
12. استفاده از ابزاری كه نیاز به تكرار حركت دارند .
13. استفاده از ابزاری كه سبب لرزش می شوند .
14. استفاده از ابزاری كه تولید صدای نسبتاَ زیاد می كنند .
15. استفاده از ابزاری كه تولید ذرات معلق ، گرد وغبار و بخارات شیمیایی می نمایند .

حفاظت فردی:
 شما می توانید از بروز حوادث و مشكلات برای سلامتی خودتان جلوگیری كنید اگر :
1) برای انجام كار از ابزار مناسب استفاده كنید .
2) ابزار را طبق دستورالعمل مربوطه به كار ببرید .
3) كتابچه دستور العمل چگونگی بكار بردن ابزار را مطالعه نمائید .
4) ابزار صدمه دیده را تعمیر و یا تعویض نمایید .
5) برای استفاده از ابزار ، آموزش لازم وكافی دیده باشید .
6) از وسایل استحفاظ فردی استفاده كنید .
استفاده از ابزار بطور صحیح :
1) دستور العمل نگهداری ابزار را بخوانید و دنبال كنید .
2) ابزار را فقط برای انجام كاری كه طراحی شده است بكار ببرید .
3) برای انجام كار از ابزاری كه اندازه آنها مناسب با كار است استفاده كنید.
4) برای آزمایش تیز بودن ابزار تیز ، از یك قطعه چوب استفاده كنید و هرگز از انگشتان دست برای این كار استفاده نكنید .
5) قبل از بكار گیری ابزار ، آنرا از نظر صدمه بازرسی كنید .
6) بعد از استفاده از ابزار ، آنرا تمیز كنید .
7) وقتی كه از ابزار برقی استفاده می كنید ، قطعه كار را روی میز مهار كرده یا محكم به گیره ببندید . اگر امكان بستن آن میسر نبود ، حتماَ باید توسط یك نفر گرفته شود .
8) هنگام كار با ابزار ، انگشتری ، حلقه ، دستبند و سایر وسایل زینتی را از خود دور كنید . زیرا این وسایل ممكن است گیر كنند و موجب صدمه به دست شما خواهند شد .
9) دستها ، موی سر و البسه خود را از لبه تیز و قسمت های گردنده ابزار دور نگه دارید .
10) اگر از ابزار كلیددار استفاده می كنید بعد از اتمام كار كلید آن را بردارید .
حمل ونگهداری ابزار :
1) هنگام كار روی نردبان ، ابزار دستی كوچك را در كمربند و یا كیسه قرار دهید .
2)  ابزار سنگین را در دلو یا جعبه طناب دار قرار داده و آنرا بالا بكشید .
3) در موقع حمل ابزار ، قسمت های برنده آن را دور از بدن نگه دارید .
4) هرگز ابزار تیز و برنده را در جیب خود حمل نكنید .
5) ابزار كوچك را روی تخته دیواری آویزان كرده و یا در قفسه ، جعبه ابزار یا كشو نگهداری كنید .
پوشش ایمنی :
1) در هنگام كار با دریل ها ، اره برقی ، رنگ پاش ماسه پاش و سایر ابزاری كه تولید براده ، تراشه و ذرات معلق مینمایند ، حتماًاز وسایل حفاظتی صورت خصوصاًعینك ایمنی استفاده كنید .
2) در هنگام كار با ابزاری كه تولید صدای بیشتر از حد مجاز می نمایند از گوشی ایمنی مناسب استفاده كنید .
3) برای حفاظت از پای خود ، كفش ایمنی بپوشید .
4) انگشتری ، حلقه و سایر وسایل زینتی را از دست خود خارج كنید ،زیرا این وسایل به قسمت های گردنده ابزار گیر كرده و باعث صدمه به دست شما می شوند .
5) در هنگام كار با ابزاری كه دارای قطعات گردنده می باشند از پوشیدن دستمال گردن ، شال ، لباس های آستین گشاد و لباس كار هائی كه قسمت هایی از آن پاره شده خودداری كنید .
ایمنی ابزار برقی:
 ابزار برقی می توانند ایجاد اتصال كوتاه نمایند ، اتصال كوتاه می تواند شما را دچار شوك كرده ، به ابزار صدمه برساند و یا ایجاد آتش سوزی بنماید .
برای اجتناب از اتصال كوتاه :
1. از ابزار برقی كه دارای پوشش عایق باشند استفاده كنید .
2. برای ابزار برقی حتماً سیم اتصال بكشید ( خصوصاًابزاری كه فاقد پوشش عایق هستند ).
3. حتی الامكان از پلاك های سه شاخه استفاده كنید .
4. ابزار برقی را بوسیله سیم آنها بلند یا حمل نكنید .
5. سیم های زده دار ابزار برقی را تعویض نمایید .
6. برای خارج كردن پلاك از پریز ، آن را محكم بگیرید و بكشید ، هیچگاه سیم پلاك را نكشید .
7. قبل از اتصال پلاك به پریز ، بررسی نمائید كه سوئیچ وسیله خاموش باشد
8. ابزار برقی را در حالت روشن روی زمین نگذارید .
9. هنگام تمیز كردن یا تعویض قطعات ابزار برقی ، آن را خاموش كنید و پلاك آن را از پریز خارج كنید ،
10. اگر بدنه ابزار برقی در هنگام كار داغ شد و یا دود مشاهده كردید ، فوراًسوئیچ آن را خاموش كنید .
11. اگر از یك سیم سیار استفاده می كنید ، دقت نمایید كه سیستم اتصال زمین داشته باشد .اطمینان حاصل كنید كه برای وسیله مناسب است و اندازه آن برای دسترسی به محل كار كافی باشد .
12. هنگام كار در خارج از ساختمان ، برای جلوگیری از شوك حاصل از رطوبت زمین ، حتی الامكان از ابزار باطری دار استفاده كنید
13. هنگام كار در خارج ازساختمان یا در ارتفاع ، از سیم های سیاری كه دارای سیستم اتصال زمین می باشند ، استفاده كنید .

ایمنی ابزار دستی :

آچار ها :
- دهانه آچار رابرای اطمینان از عدم پریدگی ، سائیدگی و ترك بازرسی كنید .
- آچار را به اندازه كافی بلند انتخاب كنید و از بكار بردن وسایل دیگری مانند لوله برای زیاد كردن نیرو اجتناب كنید ، فشار زیادی ممكن است آچار شكسته و باعث مصدومیت شما شود .
- بطور متعادل بایستید و آچار را به سمت خود بكشید ، به سمت مقابل فشار ندهید زیرا ممكن است آچار لیز خورده و شما صدمه ببینید .
- از آچار به عنوان چكش استفاده نكنید ، ممكن است آچار در رفته و روی دست شما بخورد .
- روی پیچ و مهره های زنگ زده روغن نفوذ كننده بریزید و سپس آن را با آچار چكش خور ، بكس و یا یك آچار مقاوم باز كنید .
پیچ گوشتی ها :
- پیچ گوشتی هایی انتخاب كنید كه دسته آنها به اندازه كافی بلند باشد تا كاملاً در دست شما جا بگیرد . دسته كوتاه پیچ گوشتی فشار زیادی به وسط كف دست شما می آورد .
- وقتی كه از پیچ گوشتی برای كار روی یك قطعه استفاده می كنید ، قطعه را به دهانه گیره ویا روی میز مهار كنید . اگر قطعه را روی كف دستتان بگیرید ممكن است پیچ گوشتی لیز خورده و موجب آسیب به دستتان بشود .
- پیچ گوشتی را بررسی كنید كه دسته آن شكسته نباشد ، لبه آن سالم بوده و میله آن كج نباشد .
- برای كار های الكتریكی از پیچ گوشتی های عایق استفاده كنید .

چاقو ها :

- لبه چاقو ها را تمیز كنید . تیز بودن لبه چاقو ، موجب می شود كه شما زحمت كمتری برای بریدن مواد متحمل شوید و این مورد ایمن تر و بهداشتی تر است.
- وقتی كه چیزی را می برید ، چاقو را آرام و بی تكان فشار دهید . تكان دادن ممكن است باعث لیز خوردن چاقو شده و به شما آسیب برساند .
- وسایل برنده را تا حد امكان دور از بدن خود نگه دارید .
- برای محافظت از بدنتان ، دست كش و پیش بند چرمی بپوشید .
- برای محافظت از دستتان از چاقوی ضامن دار استفاده كنید .
- برای حمل چاقو آن را در غلاف مربوطه قرار دهید .
- برای جلوگیری از برخورد لبه تیز چاقو ها ، آنها را در قفسه هائیكه لبه آنها را
 می پوشاند قرار دهید .

اره ها :

- اره را چنان آزام و بی شتاب حركت دهید كه كج نشود ، نشكند یا نپرد .
- وقتی كه از یك اره آهن بر استفاده می كنید ، قطعه كار را به دهانه گیره ببندید ، آن را با دست نگیرید .
- اره آهن بر را طوری به دهانه كمان ببندید كه دندانه های آن به سمت جلو باشد 
- برای سرد كردن اره در هنگام كار ، لبه آن را روغن بزنید .

ابزار ضربه ای و ضربه خور :

- حفاظت چشم در مقابل تراشه و ذرات حاصل از ابزار ضربه خور ( قلم ، اسكنه و غیره ) از اقدامات بسیار ضروری
 می باشد.
- قبل از استفاده از این وسایل آنها را تمیز كنید .
- لبه تیز ابزار را دور از بدن خود نگه دارید .
- برای هر كاری از چكش مناسب آن كار استفاده كنید . ( چكش نجاری برای كوبیدن میخ و چكش سر گرد برای قلم ها و سنبه و اسكنه )
- هرگز از ابزار چكش خوری كه دسته آنها لق است یا ترك دارد استفاده نكنید ، زیرا ممكن است دسته آنها شكسته و قطعات آن به شما آسیب برساند .
- سطح سر چكش باید بزرگتر از سطح ابزاری باشد كه به آن ضربه می زند .
- تیشه ها و تبرها برای كار روی چوب هستند . از آنها برای شكستن فلزات یا بتن استفاده نكنید .
- از ابزار چكش خوری كه سر آنها قارچی شده یا دهانه آنها كند است استفاده نكنید .
- ابزار سوراخ كن ، منگنه ، قلم و سنبه را بررسی كنید كه كج نبوده و دهانه آنها پریدكی نداشته باشد .

نكات برجسته ایمنی ابزار :
1. برای هر كاری از ابزار مناسب آن كار استفاده كنید .
2. ابزار را بطور صحیح به كار ببرید .
3. ابزار دستی و برقی را خوب نگهداری كنید .
4. ابزار را بطور صحیح حمل و نگهداری كنید .
5. در هنگام كار با ابزار از وسایل استحفاظ فردی مناسب استفاده كنید .


نوشته شده در : 1389/03/28  توسط : احمدرضا نویدخواه.    نظرات() .

Cialis canada
1397/09/16 11:14

Many thanks, Terrific stuff.
cialis taglich comprar cialis 10 espa241a tadalafil 20mg cialis farmacias guadalajara cialis prezzo di mercato only now cialis for sale in us cialis canada on line il cialis quanto costa cialis 5 mg effetti collateral discount cialis
Buy cialis
1397/09/15 16:03

Fantastic knowledge. With thanks.
cialis kaufen wo cialis 20 mg cost cialis generika in deutschland kaufen cialis price in bangalore no prescription cialis cheap we like it cialis price get cheap cialis recommended site cialis kanada only best offers 100mg cialis cialis per paypa
Cialis prices
1397/09/14 20:14

Amazing posts. Thanks.
buy cialis online legal opinioni cialis generico cialis 5mg prix only now cialis for sale in us cialis generic weblink price cialis interactions for cialis walgreens price for cialis costo in farmacia cialis precios cialis peru
Buy cialis online
1397/09/14 06:09

Position effectively taken..
order cialis from india cialis manufacturer coupon canadian discount cialis cialis 5 mg scheda tecnica tadalafil tablets cialis cost cialis 5 mg para diabeticos non 5 mg cialis generici cialis professional yohimbe cialis sans ordonnance
Buy cialis
1397/09/13 18:48

With thanks! I appreciate this!
cialis online generic low dose cialis we like it cialis soft gel cialis 5 mg effetti collateral click now cialis from canada cialis for daily use cialis lilly tadalafi only best offers cialis use side effects of cialis cialis ahumada
Cialis 20 mg
1397/09/13 07:42

Nicely put, Thanks a lot!
price cialis best the best choice cialis woman cialis cuantos mg hay cialis professional from usa safe dosage for cialis cialis farmacias guadalajara cialis canada cialis tadalafil cialis 5 mg para diabeticos tadalafil 5mg
buy cialis online best price
1397/09/12 19:45

Many thanks. Plenty of advice.

tadalafilo cialis generique cialis canada on line cialis generico lilly cialis per paypa cialis online nederland click here cialis daily uk generic cialis 20mg uk cialis generic availability cialis 5 mg para diabeticos
buy cialis no rx
1397/09/12 07:21

Fantastic data. Regards!
cialis daily cialis kaufen bankberweisung achat cialis en itali cialis 20 mg cost callus tesco price cialis when can i take another cialis cialis for bph brand cialis generic generic cialis soft gels
Cialis canada
1397/09/11 06:49

You suggested this adequately.
buy cialis sample pack tadalafilo cialis for sale south africa acheter du cialis a geneve cialis 5 effetti collaterali cialis 5mg prix cialis online holland cialis dosage amounts acquisto online cialis cialis generico
Buy cialis online
1397/09/10 19:35

Many thanks! A good amount of facts!

cialis pills in singapore cialis 5 mg schweiz try it no rx cialis cialis dose 30mg cialis online cialis daily new zealand cialis 10 doctissimo click here to buy cialis cialis manufacturer coupon cialis daily dose generic
buy cialis germany
1397/09/10 06:27

Effectively expressed certainly. !
generico cialis mexico cialis alternative cialis online cialis for sale south africa we use it 50 mg cialis dose cost of cialis cvs generic for cialis cialis rckenschmerzen wow look it cialis mexico 40 mg cialis what if i take
Buy generic cialis
1397/09/9 19:10

Regards, An abundance of posts!

trusted tabled cialis softabs order generic cialis online cialis diario compra cialis diario compra buy cialis where do you buy cialis warnings for cialis usa cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis 5 effetti collaterali
buy cialis online safely
1397/09/9 07:23

Many thanks. Awesome information!
cialis lowest price cialis side effects comprar cialis navarr costo in farmacia cialis cialis manufacturer coupon buy online cialis 5mg acquistare cialis internet canada discount drugs cialis cialis generico online when can i take another cialis
Cialis 20 mg
1397/09/8 20:11

You said it nicely.!
click now cialis from canada best generic drugs cialis how much does a cialis cost tadalafil buy cialis cialis per paypa prix de cialis cialis pills cialis per paypa effetti del cialis
buy cialis online cheap
1397/09/8 08:30

You actually revealed it exceptionally well!
wow cialis tadalafil 100mg click here cialis daily uk buy cialis online cheapest prix de cialis we like it cialis soft gel cheap cialis generic cialis cheap cialis cialis online nederland cialis in sconto
buy tadalafil
1397/09/7 19:39

You said that well.
wow look it cialis mexico cialis generisches kanada cialis savings card chinese cialis 50 mg generic cialis tadalafil cialis 10 doctissimo cialis online cialis 20mg prix en pharmacie cialis dosage amounts cialis per paypa
Cialis pills
1397/09/7 07:57

Good info. Cheers.
only best offers 100mg cialis cialis generic cialis kaufen wo warnings for cialis we choice cialis pfizer india we like it cialis soft gel cialis sale online cialis patentablauf in deutschland cialis sale online chinese cialis 50 mg
buy generic cialis
1397/07/11 06:56

Really a lot of terrific knowledge.
dosagem ideal cialis we recommend cialis info walgreens price for cialis venta cialis en espaa fast cialis online female cialis no prescription prix de cialis cialis 5mg billiger enter site 20 mg cialis cost buy cialis online cheapest
buy cialis online no prescription
1397/07/9 05:35

Wonderful forum posts, Cheers.
cialis soft tabs for sale effetti del cialis only now cialis 20 mg cialis purchasing how does cialis work cialis soft tabs for sale cialis tadalafil online link for you cialis price cialis 30 day trial coupon cialis for daily use
http://viagraessale.com/
1397/06/28 04:01

Kudos. An abundance of write ups.

cialis diario compra generic low dose cialis side effects for cialis usa cialis online acquistare cialis internet tadalafil 20 mg cialis kamagra levitra generic cialis in vietnam price cialis best buy cialis online
http://cialisvonline.com/
1397/06/15 19:40

Many thanks! Numerous facts!

cialis pills price each cialis generic tadalafil buy cialis para que sirve free generic cialis opinioni cialis generico cialis manufacturer coupon acheter cialis meilleur pri cialis kaufen bankberweisung cialis for sale south africa enter site 20 mg cialis cost
canadianpharmacyonli.com
1397/06/14 11:59

Very good tips. Kudos.
canadian online pharmacies best canadian pharmacy drugstore online shopping canadian pharmaceuticals online buy vistagra online safe canadian pharmacy online 24 top rated canadian pharmacies online canadian pharmacy king canadian online pharmacies reviews drugstore online
cialisb.com
1397/06/12 11:39

Nicely put. Thank you!
cialis manufacturer coupon legalidad de comprar cialis buying cialis on internet we choice free trial of cialis legalidad de comprar cialis when can i take another cialis prix cialis once a da cialis ahumada cialis arginine interactio cialis pills
http://viabiovit.com/buy-herbal-viagra-online.html
1397/05/23 07:45

You reported this wonderfully.
buy viagra online discount online purchase viagra online viagra uk buy viagra online ireland buying viagra without a prescription buy cheapest viagra online buy viagra canadian pharmacy how to buy real viagra where buy viagra buy viagra online uk cheap
babecolate.com/best-sight-to-buy-cialis-online.html
1397/05/22 23:22

You've made your point.
price cialis best buying cialis overnight buy name brand cialis on line canada discount drugs cialis cialis prezzo al pubblico cialis generico online il cialis quanto costa buy generic cialis cialis sale online import cialis
Generic cialis
1397/03/7 12:01

You said it adequately.!
sublingual cialis online overnight cialis tadalafil where do you buy cialis achat cialis en europe cialis uk generico cialis mexico effetti del cialis cialis generisches kanada i recommend cialis generico cialis vs viagra
Viagra kaufen
1397/02/5 09:20

Truly plenty of wonderful advice.
lowest price viagra sildenafil and viagra order viagra buy a viagra online i want to buy viagra online how can i order viagra viagra cheap prices how do i order viagra buying viagra online where can i buy viagra uk
Cialis 20 mg
1397/01/18 18:29

You made your point!
cialis mit grapefruitsaft cialis canada on line cialis in sconto cialis prezzo al pubblico recommended site cialis kanada cialis lowest price side effects of cialis prix cialis once a da generic cialis 20mg tablets achat cialis en suisse
Online cialis
1397/01/2 21:05

Terrific data, Appreciate it!
wow cialis 20 tadalafil 20 mg cialis kaufen bankberweisung how to purchase cialis on line generic cialis pro cialis authentique suisse achat cialis en suisse viagra vs cialis vs levitra pastillas cialis y alcoho cialis 5mg billiger
Why is my Achilles tendon burning?
1396/05/17 03:45
Hey there would you mind sharing which blog platform you're using?

I'm going to start my own blog in the near future but I'm having
a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm
looking for something completely unique.
P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30