تبلیغات
دانستنی های آتش نشانی - رنگ و ایمنی

امروز:

رنگ و ایمنی

رنگ و ایمنی
  
 
رنگ ها از طریق اعصاب چشم بر سیستم اعصاب مركزی انسان و سپس بر اندام های مختلف بدن به طور فیزیولوژیكی تأثیر می گذارند و در نتیجه انسان عكس العمل های متفاوتی از خود در محیط‌های مختلف با دیدن و برخورد با رنگ ها نشان می‌دهد.
بی تردید در محیطهای كاری رنگ دارای تأثیر روانی زیادی در افراد می‌باشد و مسلماً محیطی كه در آن از رنگهای نشاط آور و آرامش بخش استفاده شده است در نحوه انجام كار كاركنان مؤثر می‌باشد. آزمایشهای به عمل آمده ثابت كرده است كه استفاده رنگهای مناسب در محیط كار باعث كاهش خستگی و غیبتهای مكرر كارگران می‌شود ضمن اینكه افزایش دلبستگی و دلگرمی آنان به كار و كاهش خستگی چشمی و خستگی عمومی بدن می‌شود.
بنابراین یكی از اقدامات تكمیلی كه به سهولت می‌تواند مفاهیم مهم و اساسی در اختیار كارگران قرار دهد، استفاده از رنگ ها می‌باشد. كه با این كار نیازی به نوشتن توضیحات اضافی وجود نخواهد داشت ضمن اینكه كارگران بی سواد نیز می‌توانند از مفهوم و پیام مورد نظر آگاهی حاصل كنند.
بیشترین حساسیت چشم انسان به رنگ های سبز و زرد در روز و آبی در شب است. در ایمنی به این سه رنگ، رنگ قرمز نیز اضافه می‌شود و در صورت امكان به صورت توأماً استفاده می‌شوند تا هم در روز و هم در شب كارایی لازم را داشته باشند.
استاندارد ISO و OHSAS روی رنگ آمیزی  و استفاده بجا و مناسب از رنگ در زمینه های مختلف تأكید دارند.
طبق استاندارد ANSI هر رنگ كاربرد ویژه‌ای دارد و باید در موقعیت مناسب خود به كار گرفته شود.

مقررات رنگ  ANSI برای ایمنی صنایع:
1- رنگ قرمز ( Don ,t Do مخصوص امتناع)
- برای وسایل اطفاء حریق،‌ جعبه های فایرباكس، جعبه های اعلام حریق، پتوهای آتش خاموش كن، سطلهای شن.
- ظروف مایعات قابل اشتعال
- نور قرمز جهت مسدود شدن موانع موقتی
- علامت توقف مثل كلیدها و سوئیچهای توقف اضطراری در ماشین آلات و موانع توقف
- از رنگ قرمز و سفید در مداخل متقاطع راه آهن استفاده شود.
2- رنگ نارنجی ( مخصوص اخطار Warning )
برای نشان دادن خطر بكار می‌رود. برای هوشیاری قسمتهای خطرناك ماشین آلات كه ممكن است قطع كننده ، له كننده و شوك دهنده و... باشند استفاده می‌شود.
 جعبه های كنترل روی دیوارها و سایر كانونهای خطر با این رنگ مشخص می‌شوند.
3- رنگ زرد (مخصوص اخطار Warning)
رنگ زرد یك رنگ هشدار دهنده است با قابلیت زیادی برای احتیاط و خطرات فیزیكی مانند لغزیدن، افتادن، سرخوردن و گیر كردن ما بین دو چیز استفاده می‌شود. نوارهای سیاه بعضی اوقات به رنگ زرد اضافه می‌شود تا هشدارهای ویژه‌ای را اعلام كند. رنگ زرد همچنین برای خطوط ترافیك استفاده می‌شوند.
برای نشان دادن معابر شلوغ و راهروهای پر از ازدحام و نشان دادن شیء متحرك بالای سر و... نیز از رنگ زرد استفاده می‌شود.
4- رنگ سبز (مخصوص شرایط اضطرار و ایمنی Safety)
برای نشان دادن وضعیت ایمنی، وسایل كمكهای اولیه، دوش و چشم شویهای ایمنی، برانكاردها، ماسكهای ضد گاز، راههای خروج اضطراری، اجازه عبور وسایل نقلیه، راههای نجات و تأسیسات حفاظتی به كار می‌رود.
5- رنگ آبی (مخصوص دستور Must Do)
برای احتیاط یا وسایل تحت تعمیر استفاده می‌شود ضمن اینكه برای نشان دادن ایمنی با اعمال یك طرفه، جلوگیری از شروع به كار و... نیز از این رنگ بهره گرفته می‌شود.
6- رنگ ارغوانی
 به خطرات تشعشع اختصاص دارد. همچنین رنگ ارغوانی به همراه رنگ زرد روشن برای برچسب علایم و ماركها استفاده می‌شود و از رنگ ارغوان با پره های شكسته در یك زمینه برای نشان دادن اتاقهای رادیواكتیو استفاده می‌شود.
در تعیین حدود كف كارگاه ها به وسیله خط كشی از رنگ های زیر استفاده می‌شود:
7- رنگ سیاه و سفید:
 برای خطوط ترافیك و نشان گذاری خانه داری استفاده می‌شود. به عبارت دیگر برای نشان دادن نظم و نظافت كارگاهی، علامت گذاری عبور و مرور، سطلهای آشغال،‌ معابر عمومی معمولی، خطوط جهت مشخص كردن راهها و ... از این دو رنگ و یا تركیبی از آنها استفاده می‌شود.
8- رنگ زرد و سیاه:‌
برای نشان هرگونه انسداد و یا وجود موانع بر سر راه مثل ستونها و سایر اشیاء ثابت معمولاً از خطوط مورب زرد و سیاه كه كاملاً از یكدیگر متمایز باشند استفاده می‌شوند. ضمن اینكه برای نشان دادن محدودیتهای موجود مثل قرارگیری پالتها و محصور كردن حوزه هایی كه از آنها نباید چیزی بیرون گذاشته شود نیز از این رنگ استفاده می‌شود.
9- خطوط سبز در كنار خطوط سیاه و سفید:
برای نشان دادن مسیرهایی كه به درب یا پله های اضطراری منتهی می‌شوند استفاده می‌شوند.
10- خطوط مورب زرد:
برای نشان دادن سقوط اشیاء و گیرافتادن در بین ماشین آلات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
11- رنگ سبز و سفید:
 برای نشان دادن محل عبور و رسیدن به درب اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
مقررات رنگ برای تشخیص لوله ها:
1- قرمز اختصاص به لوله های اسپرینكلر و بالابرنده ها دارد.
2- نارنجی یا زرد اختصاص به لوله های حمل مواد خطرناك (به عنوان مثال مواد قابل انفجار) مواد سمی و خورنده (مانند اسیدها، بازها، گاز كلر، آمونیاك، دی اكسید گوگرد و سولفید هیدروژن) فشار و دمای بالا (به عنوان مثال بخار)، فشار بالا (به عنوان مثال آب و هوا) دارد.
3- رنگهای سفید و سیاه، خاكستری یا رنگهای آلومینیومی برای مواد امن استفاده می‌شود.
4- آبی درخشان برای لوله هایی كه حاوی موادی كه برای تقلیل خطرات مواد خطرناك استفاده می‌شود بكار می‌رود. از این رنگ برای همه مواد محافظ دیگر در برابر حفاظت از آتش نیز استفاده می‌شود. در جدول بعد استاندارد BS1710:1971 وBS:4800 جهت شناسایی لوله های حاوی مواد مختلف آورده شده است.
 
مقررات رنگ برای سیستمهای هیدرولیك:
1- سیاه برای فشار زیاد می‌باشد.
2- قرمز برای تأمین فشار می‌باشد (فشار مایع را نشان می‌دهد)
3- قرمز متناوب برای فشار شارژی می‌باشد (مجاری ورود پمپ بزرگتر از فشار اتمسفر است، همچنین برای كاهش فشار استفاده می‌شود (فشار معین كمتر از فشار موجود می‌باشد)
4- زرد برای سنجش جریان است. (میزان كنترل جریان سیال).
5- آبی برای تخلیه (خروج) به كار می‌رود. (نمایش دادن برگشت انتقال سیال به مخزن)
6- سبز برای لوله های غیر فعال هیچگونه رنگی استفاده نمی‌شود.
مقررات رنگ سیستمهای پنوماتیكی:
1-سیاه برای فشار زیاد است.
2- قرمز برای تأمین فشار است (نمایش دادن فشار هوا)
3- قرمز متناوب برای شارژ استفاده می‌شود.
4- زرد برای تشخیص جریان است.
5- آبی برای تخلیه (خروج)
6- سبز برای مكیدن
7- برای لوله های غیر فعال از هیچ رنگی استفاده نمی‌شود.
- مقررات رنگ در كپسولها (استاندارد BS ): جدول رنگ آمیزی كپسولها طبق استاندارد BS سه صفحه بعد آورده شده است.
 
مقررات رنگ در محصولات خطرناك:
رنگهای تركیبی در كانینرهای حمل مواد خطرناك بر طبق كمیسیون تجارت بین دول استفاده میشود.
1- حروف قرمز روی سفید برای سموم- مواد منفجره،‌ گازهای سمی و گاز اشك آور به كار می‌رود.
2- حروف سیاه روی سبز برای گازهای تحت فشار به كار می‌رود.
3- حروف سیاه روی قرمز برای مایعات قابل اشتعال یا مواد آتش زا استفاده می‌شود.
4- حروف سیاه روی زرد برای جامدات قابل اشتعال و مواد اكسیدكننده هستند.
5- حروف سیاه روی سفید برای مخازن اسید می‌باشد.
 
مقررات رنگ در كپسول ها (استاندارد BS)
جدول پیشنهادی رنگ آمیزی كپسول های مختلف بر طبق استاندارد BS در دو صفحه بعد آمده است.
 
مقررات رنگ برای كابلها:
1- سیاه برای یك سیم برق استفاده می‌شود.
2- سفید برای دو سیم برق استفاده می‌شود.
3- قرمز برای سه سیم برق استفاده می‌شود.
4- سبز برای چهار سیم برق استفاده می‌شود.
5- نارنجی برای پنج سیم برق استفاده می‌شود.
6- آبی برای شش سیم برق استفاده می‌شود.
7- سفید با پیچ سیاه برای هفت سیم برق استفاده می‌شود.
8- قرمز با پیچ سیاه برای هشت سیم برق استفاده می‌شود.
9- سبز با پیچ سیاه برای 9 سیم برق استفاده می‌شود.
10- نارنجی با پیچ سیاه برای10 سیم برق استفاده می‌شود.


نوشته شده در : 1389/03/11  توسط : احمدرضا نویدخواه.    نظرات() .

Stone Jana
1397/04/12 10:24
It is tгuly а great and usеful piece of info. Ι'm halpy that yoᥙ shared thіs helpful information witһ us.

Pleаѕe stay uѕ uρ tⲟ date lіke thiѕ.
Тhank үou for sharing.
jefferson
1397/03/27 02:34
Excelkent article. Қeep writing sսch kіnd of info on уour pɑge.Ӏm really impressed by it.

Heⅼⅼo there, You've ⅾоne ɑn incredible job.
Ι'll ɗefinitely digg іt and individually ѕuggest to my friends.
I'm suгe they ѡill bee benefited from this web site.
Eye Lashes
1397/02/31 09:36
Hi, Neat post. There is a problem together with your website in internet explorer, could chec this?
IE still is the market chief and a good section oof ther people will
pass over your excellent writing due to ths problem.
новый онлайн кредит на карту
1397/02/22 10:18
онлайн позика на картку без відмови
кредит на любую банковскую
карту
кредит с плохой историей на карту
компаньон финанс кредит на карту
кредити онлайн в україні
кредит онлайн на карту круглосуточно
украина
займи онлайн на карту
Buy cialis
1397/02/7 18:29

You said it exceptionally well!
import cialis cialis 10 doctissimo no prescription cialis cheap cialis sale online cialis 100 mg 30 tablet usa cialis online recommended site cialis kanada cialis en mexico precio cialis 30 day trial coupon where do you buy cialis
Buy viagra
1397/02/4 02:42

Effectively voiced truly. !
no prescription viagra online buy viagra online rx. buy viagra prescription online order viagra usa buy generic sildenafil online online order viagra viagra pfizer buy online viagra buy online usa order online viagra online pharmacy generic viagra
depforce medicine
1397/02/1 11:17
I usded too be recommendsed this blog byy means of mmy cousin. I'm nnot
positivbe whther this puut up is written vvia him aas
nno one else know such certzin about mmy difficulty. You're amazing!
Thank you!
Cialis prices
1397/01/17 18:29

You revealed this really well!
tadalafil generic cialis italia gratis prezzo di cialis in bulgaria cialis 100mg suppliers cialis 05 canadian cialis cialis 5 mg buy american pharmacy cialis buying cialis on internet try it no rx cialis
Cialis online
1397/01/3 14:23

You have made your stand extremely nicely.!
cialis patentablauf in deutschland tadalafil 10 mg where do you buy cialis cialis diario compra cialis price thailand comprar cialis navarr generic for cialis chinese cialis 50 mg generic cialis 20mg uk buy cialis sample pack
chaturbatefreetokenshack.com
1396/06/14 10:03
I have to thank you for the efforts you have put in writing this site.

I'm hoping to see the same high-grade content
by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has
inspired me to get my very own website now ;)
How do you treat a sore Achilles tendon?
1396/05/17 03:19
What's up, this weekend is fastidious in favor of me,
because this point in time i am reading this great informative paragraph here at my residence.
leonoroboyle.hatenablog.com
1396/05/13 16:01
Hey very interesting blog!
manicure
1396/01/21 18:55
This is a topic which is near to my heart... Best wishes!
Where are your contact details though?
manicure
1396/01/17 13:13
Thanks for finally talking about >دانستنی های آتش نشانی - رنگ
و ایمنی <Loved it!
HADI
1394/11/1 10:31
سلام
لطفا شماره استانداردهای منابع رو قید بفرمایید
باتشكر
1394/07/16 14:51
ممنون عالی بود
مهدی
1393/09/11 19:46
خیلی ممنون
1393/07/27 15:43
ممنونم زیبابود
محمد
1393/07/21 09:50
فایده اى نداشت...........!!!
مهرسا
1393/07/13 20:18
واقعا عالی بود کامل و مفید من که خیلی ازش استفاده بردم ممنون
مهسا
1393/07/10 10:07
خوب بود
1393/07/9 09:47
سلام
باتشکر از دو مهندس عزیز
آتش نشان سازمان منطقه ویژه ماهشهر هستم خواستم تشکر کنم از سایتتون
1393/06/10 08:55
مطالب بسیار خوب و مفید هستند .
با تشکر
هیبت اله غفاری
1392/11/24 04:08
با سلام وخسته نباشید مطالب انتخاب شده خوب میباشند ولی ای کاش یکم بیشتر داخل دی تیل موضوع بشوید وخیلی تخصصی تر بنویسید این مطالب تقریبا پیش وپا افتاده و مقدماتی هستند
صرخه
1392/10/15 17:35
بسیار جالب ومفید
ممنونم
1392/08/8 08:49
اطلاعاتتان خوب بود.
مجید
1392/07/2 12:28
با تشکر خیلی جالب بود
ولی مقررات رنگ در کپسولها قابل مشاده نمی باشد لطفاٌ برام ارسال کنید از طرف ایمیل با تشکر خیلی جالب بود
ولی مقررات رنگ در کپسولها قابل مشاده نمی باشد لطفاٌ برام ارسال کنید از طرف ایمیل
reza
1392/06/22 19:27
بسیار خوب ومفید بود
تشکر
آرمین لاهوری
1392/03/25 12:57
با سلام و تشکر از مطالب خوبتون
فقط بهتر وسیع تر و همراه با تصویر و جداول مربوطه باشه
موفق باشید
اکرم بایه
1392/03/11 23:20
خیلی ممنون.من که استفاده کردم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30