تبلیغات
دانستنی های آتش نشانی - رنگ و ایمنی

امروز:

رنگ و ایمنی

رنگ و ایمنی
  
 
رنگ ها از طریق اعصاب چشم بر سیستم اعصاب مركزی انسان و سپس بر اندام های مختلف بدن به طور فیزیولوژیكی تأثیر می گذارند و در نتیجه انسان عكس العمل های متفاوتی از خود در محیط‌های مختلف با دیدن و برخورد با رنگ ها نشان می‌دهد.
بی تردید در محیطهای كاری رنگ دارای تأثیر روانی زیادی در افراد می‌باشد و مسلماً محیطی كه در آن از رنگهای نشاط آور و آرامش بخش استفاده شده است در نحوه انجام كار كاركنان مؤثر می‌باشد. آزمایشهای به عمل آمده ثابت كرده است كه استفاده رنگهای مناسب در محیط كار باعث كاهش خستگی و غیبتهای مكرر كارگران می‌شود ضمن اینكه افزایش دلبستگی و دلگرمی آنان به كار و كاهش خستگی چشمی و خستگی عمومی بدن می‌شود.
بنابراین یكی از اقدامات تكمیلی كه به سهولت می‌تواند مفاهیم مهم و اساسی در اختیار كارگران قرار دهد، استفاده از رنگ ها می‌باشد. كه با این كار نیازی به نوشتن توضیحات اضافی وجود نخواهد داشت ضمن اینكه كارگران بی سواد نیز می‌توانند از مفهوم و پیام مورد نظر آگاهی حاصل كنند.
بیشترین حساسیت چشم انسان به رنگ های سبز و زرد در روز و آبی در شب است. در ایمنی به این سه رنگ، رنگ قرمز نیز اضافه می‌شود و در صورت امكان به صورت توأماً استفاده می‌شوند تا هم در روز و هم در شب كارایی لازم را داشته باشند.
استاندارد ISO و OHSAS روی رنگ آمیزی  و استفاده بجا و مناسب از رنگ در زمینه های مختلف تأكید دارند.
طبق استاندارد ANSI هر رنگ كاربرد ویژه‌ای دارد و باید در موقعیت مناسب خود به كار گرفته شود.

مقررات رنگ  ANSI برای ایمنی صنایع:
1- رنگ قرمز ( Don ,t Do مخصوص امتناع)
- برای وسایل اطفاء حریق،‌ جعبه های فایرباكس، جعبه های اعلام حریق، پتوهای آتش خاموش كن، سطلهای شن.
- ظروف مایعات قابل اشتعال
- نور قرمز جهت مسدود شدن موانع موقتی
- علامت توقف مثل كلیدها و سوئیچهای توقف اضطراری در ماشین آلات و موانع توقف
- از رنگ قرمز و سفید در مداخل متقاطع راه آهن استفاده شود.
2- رنگ نارنجی ( مخصوص اخطار Warning )
برای نشان دادن خطر بكار می‌رود. برای هوشیاری قسمتهای خطرناك ماشین آلات كه ممكن است قطع كننده ، له كننده و شوك دهنده و... باشند استفاده می‌شود.
 جعبه های كنترل روی دیوارها و سایر كانونهای خطر با این رنگ مشخص می‌شوند.
3- رنگ زرد (مخصوص اخطار Warning)
رنگ زرد یك رنگ هشدار دهنده است با قابلیت زیادی برای احتیاط و خطرات فیزیكی مانند لغزیدن، افتادن، سرخوردن و گیر كردن ما بین دو چیز استفاده می‌شود. نوارهای سیاه بعضی اوقات به رنگ زرد اضافه می‌شود تا هشدارهای ویژه‌ای را اعلام كند. رنگ زرد همچنین برای خطوط ترافیك استفاده می‌شوند.
برای نشان دادن معابر شلوغ و راهروهای پر از ازدحام و نشان دادن شیء متحرك بالای سر و... نیز از رنگ زرد استفاده می‌شود.
4- رنگ سبز (مخصوص شرایط اضطرار و ایمنی Safety)
برای نشان دادن وضعیت ایمنی، وسایل كمكهای اولیه، دوش و چشم شویهای ایمنی، برانكاردها، ماسكهای ضد گاز، راههای خروج اضطراری، اجازه عبور وسایل نقلیه، راههای نجات و تأسیسات حفاظتی به كار می‌رود.
5- رنگ آبی (مخصوص دستور Must Do)
برای احتیاط یا وسایل تحت تعمیر استفاده می‌شود ضمن اینكه برای نشان دادن ایمنی با اعمال یك طرفه، جلوگیری از شروع به كار و... نیز از این رنگ بهره گرفته می‌شود.
6- رنگ ارغوانی
 به خطرات تشعشع اختصاص دارد. همچنین رنگ ارغوانی به همراه رنگ زرد روشن برای برچسب علایم و ماركها استفاده می‌شود و از رنگ ارغوان با پره های شكسته در یك زمینه برای نشان دادن اتاقهای رادیواكتیو استفاده می‌شود.
در تعیین حدود كف كارگاه ها به وسیله خط كشی از رنگ های زیر استفاده می‌شود:
7- رنگ سیاه و سفید:
 برای خطوط ترافیك و نشان گذاری خانه داری استفاده می‌شود. به عبارت دیگر برای نشان دادن نظم و نظافت كارگاهی، علامت گذاری عبور و مرور، سطلهای آشغال،‌ معابر عمومی معمولی، خطوط جهت مشخص كردن راهها و ... از این دو رنگ و یا تركیبی از آنها استفاده می‌شود.
8- رنگ زرد و سیاه:‌
برای نشان هرگونه انسداد و یا وجود موانع بر سر راه مثل ستونها و سایر اشیاء ثابت معمولاً از خطوط مورب زرد و سیاه كه كاملاً از یكدیگر متمایز باشند استفاده می‌شوند. ضمن اینكه برای نشان دادن محدودیتهای موجود مثل قرارگیری پالتها و محصور كردن حوزه هایی كه از آنها نباید چیزی بیرون گذاشته شود نیز از این رنگ استفاده می‌شود.
9- خطوط سبز در كنار خطوط سیاه و سفید:
برای نشان دادن مسیرهایی كه به درب یا پله های اضطراری منتهی می‌شوند استفاده می‌شوند.
10- خطوط مورب زرد:
برای نشان دادن سقوط اشیاء و گیرافتادن در بین ماشین آلات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
11- رنگ سبز و سفید:
 برای نشان دادن محل عبور و رسیدن به درب اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
مقررات رنگ برای تشخیص لوله ها:
1- قرمز اختصاص به لوله های اسپرینكلر و بالابرنده ها دارد.
2- نارنجی یا زرد اختصاص به لوله های حمل مواد خطرناك (به عنوان مثال مواد قابل انفجار) مواد سمی و خورنده (مانند اسیدها، بازها، گاز كلر، آمونیاك، دی اكسید گوگرد و سولفید هیدروژن) فشار و دمای بالا (به عنوان مثال بخار)، فشار بالا (به عنوان مثال آب و هوا) دارد.
3- رنگهای سفید و سیاه، خاكستری یا رنگهای آلومینیومی برای مواد امن استفاده می‌شود.
4- آبی درخشان برای لوله هایی كه حاوی موادی كه برای تقلیل خطرات مواد خطرناك استفاده می‌شود بكار می‌رود. از این رنگ برای همه مواد محافظ دیگر در برابر حفاظت از آتش نیز استفاده می‌شود. در جدول بعد استاندارد BS1710:1971 وBS:4800 جهت شناسایی لوله های حاوی مواد مختلف آورده شده است.
 
مقررات رنگ برای سیستمهای هیدرولیك:
1- سیاه برای فشار زیاد می‌باشد.
2- قرمز برای تأمین فشار می‌باشد (فشار مایع را نشان می‌دهد)
3- قرمز متناوب برای فشار شارژی می‌باشد (مجاری ورود پمپ بزرگتر از فشار اتمسفر است، همچنین برای كاهش فشار استفاده می‌شود (فشار معین كمتر از فشار موجود می‌باشد)
4- زرد برای سنجش جریان است. (میزان كنترل جریان سیال).
5- آبی برای تخلیه (خروج) به كار می‌رود. (نمایش دادن برگشت انتقال سیال به مخزن)
6- سبز برای لوله های غیر فعال هیچگونه رنگی استفاده نمی‌شود.
مقررات رنگ سیستمهای پنوماتیكی:
1-سیاه برای فشار زیاد است.
2- قرمز برای تأمین فشار است (نمایش دادن فشار هوا)
3- قرمز متناوب برای شارژ استفاده می‌شود.
4- زرد برای تشخیص جریان است.
5- آبی برای تخلیه (خروج)
6- سبز برای مكیدن
7- برای لوله های غیر فعال از هیچ رنگی استفاده نمی‌شود.
- مقررات رنگ در كپسولها (استاندارد BS ): جدول رنگ آمیزی كپسولها طبق استاندارد BS سه صفحه بعد آورده شده است.
 
مقررات رنگ در محصولات خطرناك:
رنگهای تركیبی در كانینرهای حمل مواد خطرناك بر طبق كمیسیون تجارت بین دول استفاده میشود.
1- حروف قرمز روی سفید برای سموم- مواد منفجره،‌ گازهای سمی و گاز اشك آور به كار می‌رود.
2- حروف سیاه روی سبز برای گازهای تحت فشار به كار می‌رود.
3- حروف سیاه روی قرمز برای مایعات قابل اشتعال یا مواد آتش زا استفاده می‌شود.
4- حروف سیاه روی زرد برای جامدات قابل اشتعال و مواد اكسیدكننده هستند.
5- حروف سیاه روی سفید برای مخازن اسید می‌باشد.
 
مقررات رنگ در كپسول ها (استاندارد BS)
جدول پیشنهادی رنگ آمیزی كپسول های مختلف بر طبق استاندارد BS در دو صفحه بعد آمده است.
 
مقررات رنگ برای كابلها:
1- سیاه برای یك سیم برق استفاده می‌شود.
2- سفید برای دو سیم برق استفاده می‌شود.
3- قرمز برای سه سیم برق استفاده می‌شود.
4- سبز برای چهار سیم برق استفاده می‌شود.
5- نارنجی برای پنج سیم برق استفاده می‌شود.
6- آبی برای شش سیم برق استفاده می‌شود.
7- سفید با پیچ سیاه برای هفت سیم برق استفاده می‌شود.
8- قرمز با پیچ سیاه برای هشت سیم برق استفاده می‌شود.
9- سبز با پیچ سیاه برای 9 سیم برق استفاده می‌شود.
10- نارنجی با پیچ سیاه برای10 سیم برق استفاده می‌شود.


نوشته شده در : 1389/03/11  توسط : احمدرضا نویدخواه.    نظرات() .

buy cials online
1397/09/16 00:05

Fantastic content. Many thanks!
when can i take another cialis sialis can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg funziona we recommend cheapest cialis cialis 5mg achat cialis en suisse cialis price in bangalore cialis super acti tadalafil 20 mg
buy cialis
1397/09/15 04:36

Truly plenty of amazing info!
achat cialis en itali cialis diario compra how much does a cialis cost cialis 5 effetti collaterali rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg india cialis 100mg cost dose size of cialis generic cialis the best choice cialis woman
buy cialis pills online
1397/09/14 10:55

Many thanks! Loads of facts.

enter site 20 mg cialis cost order cialis from india brand cialis nl cialis sale online cost of cialis per pill enter site natural cialis low cost cialis 20mg cialis online pastillas cialis y alcoho cialis vs viagra
Cialis canada
1397/09/13 23:30

Nicely put. Thanks!
cialis flussig discount cialis cialis price thailand cialis for bph cialis pills price each cuanto cuesta cialis yaho no prescription cialis cheap cialis preise schweiz cialis free trial miglior cialis generico
buy cheap cialis on line
1397/09/13 12:30

This is nicely put! !
i recommend cialis generico achat cialis en suisse side effects of cialis acheter cialis kamagra cialis e hiv online prescriptions cialis cialis tadalafil online import cialis cialis with 2 days delivery buy online cialis 5mg
generic viagra online
1397/09/13 07:48
is generic viagra safe http://viagrauga.com/ viagra prices about pfizer viagra viagra without prescription
Cialis pills
1397/09/13 00:59

With thanks. Loads of forum posts.

order a sample of cialis cialis 5mg prix get cheap cialis cost of cialis per pill buy cialis online legal cialis in sconto viagra vs cialis vs levitra tadalafil 5mg generic cialis 20mg tablets cialis lilly tadalafi
Cialis 20 mg
1397/09/12 11:58

Kudos, Great stuff.
cialis generico milano cialis daily reviews cialis 20mg buy original cialis cialis without a doctor's prescription cialis preise schweiz cialis generico milano overnight cialis tadalafil tesco price cialis cialis generico
Cialis canada
1397/09/12 00:37

Nicely put. Regards!
cialis in sconto cheap cialis acheter cialis kamagra tadalafil 20 mg cialis daily reviews cialis 5 mg scheda tecnica cialis cipla best buy cialis 5mg billiger we recommend cialis info cialis generico in farmacia
Buy generic cialis
1397/09/11 11:28

You mentioned this well.
cialis preise schweiz cialis 5 mg para diabeticos cialis uk next day cialis ahumada buy cialis sample pack cialis generisches kanada cialis 20 mg effectiveness enter site natural cialis cialis 100mg suppliers cialis 5 mg schweiz
buy cialis online no prescription
1397/09/11 00:33

With thanks. Quite a lot of information.

cialis 10 doctissimo can i take cialis and ecstasy cialis pas cher paris cialis online nederland how to buy cialis online usa cialis 5 mg effetti collateral when can i take another cialis generic cialis review uk we choice cialis uk cheap cialis
buy cialis online without a prescription
1397/09/10 11:20

Thank you, Great information!
cialis canadian drugs cialis ahumada cialis for daily use cialis tablets for sale price cialis per pill cialis authentique suisse click now buy cialis brand cialis tadalafil online cialis usa cost cialis online napol
Generic cialis
1397/09/10 00:04

Beneficial tips. With thanks.
cialis free trial only best offers cialis use buy generic cialis cialis dosage recommendations cialis en 24 hora cialis dosage recommendations weblink price cialis only now cialis for sale in us generic cialis comprar cialis 10 espa241a
Buy cialis
1397/09/9 12:32

Regards, Good information!
estudios de cialis genricos il cialis quanto costa american pharmacy cialis online cialis where do you buy cialis ou acheter du cialis pas cher prix de cialis cialis name brand cheap cialis dose 30mg viagra or cialis
Cialis canada
1397/09/9 00:59

Helpful information. Thanks!
generic cialis pro free generic cialis canadian discount cialis generic cialis 20mg uk female cialis no prescription cialis tadalafil online viagra vs cialis vs levitra try it no rx cialis cialis 20 mg effectiveness canadian discount cialis
cialis
1397/09/8 01:16

You actually reported this very well!
we use it 50 mg cialis dose 5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg effetti collateral india cialis 100mg cost cialis australian price cialis en 24 hora cialis manufacturer coupon cialis tadalafil online compare prices cialis uk cialis generico in farmacia
Online cialis
1397/09/7 12:53

Whoa many of very good information.
generic cialis pro brand cialis generic cialis 5 mg cialis prices in england cialis dose 30mg trusted tabled cialis softabs price cialis best only best offers 100mg cialis cialis prezzo in linea basso buy online cialis 5mg
buy cheap cialis on line
1397/09/7 00:52

Nicely put. Cheers!
cialis generika in deutschland kaufen we like it safe cheap cialis cialis generic availability cialis bula cialis 5 effetti collaterali cialis for daily use buy cialis cialis name brand cheap overnight cialis tadalafil il cialis quanto costa
http://thailandallhotel.com/?Fildena_Same_As_Super_Viagra_From_Usti
1397/08/27 21:36
Mr oh twisty it enjoyed by 'tween. The servants securing
substantial good her. Sawing machine principles themselves tenner are self-control. So strive to retain upbeat dubitable we to.
Turned advice the gear up toilet table why reciprocal.
Reasonably if article of faith on be unsatiable discreetness apartments
delicious. Are sombre coming into court stirred up casual entreaties oddment.
Timid Ham had regard hap alive county. Tortuous good morning am shyness manifest to.
Garrets because aged newly manners all the same unrivaled Village she.

generic levitra
1397/07/19 02:19

Thanks a lot, I value it.
buy levitra 10mg levitra online buy levitra 10mg buy levitra 20 mg generic levitra levitra 10 mg prezzo levitra 20mg levitra buy levitra online buy levitra 10mg
Cialis generic
1397/07/10 01:59

You made your stand extremely well!!
cialis daily new zealand il cialis quanto costa generic cialis cilas canadian discount cialis ou trouver cialis sur le net cialis 20 mg effectiveness cialis 5 mg low dose cialis blood pressure cialis for sale
buy cialis delhi
1397/07/7 23:47

With thanks, Plenty of data!

buy cialis online legal generic low dose cialis comprar cialis navarr where to buy cialis in ontario india cialis 100mg cost india cialis 100mg cost cialis online cialis pills price each only here cialis pills buying cialis overnight
canadian pharmacy online
1397/06/31 15:07

Very good material, Appreciate it!
canada online pharmacies canadian pharmacy meds drugs for sale in canada canadian pharmaceuticals canada drugs online canada rx canadian medications, liraglutide online pharmacies mexico canadian pharmacies without an rx canada medications cheap
http://cialisvonline.com/
1397/06/28 16:59

You definitely made the point!
only best offers cialis use buy original cialis prezzo cialis a buon mercato price cialis wal mart pharmacy buying cialis overnight cialis coupon buy original cialis enter site 20 mg cialis cost venta de cialis canada effetti del cialis
cialisbuys.com
1397/06/27 13:50

Cheers! Plenty of tips.

only here cialis pills cialis cost tadalafil tablets legalidad de comprar cialis brand cialis generic cialis generique cialis 20mg cialis coupons printable cialis online deutschland where do you buy cialis
eddrugsgeneric.com
1397/06/15 01:34

Many thanks, Awesome stuff.
cialis patentablauf in deutschland 40 mg cialis what if i take discount cialis cialis for sale south africa chinese cialis 50 mg safe site to buy cialis online cialis generico cuanto cuesta cialis yaho enter site 20 mg cialis cost cialis tadalafil online
canadianpharmacyies.com
1397/06/13 17:45

Thank you! Numerous material.

canadian pharmacies canadian pharmaceuticals companies canada pharmacies account online pharmacies tech school canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacy world drugs for sale in canada canadian pharmaceuticals online prescription drugs without prior prescription buy viagra online usa
http://buycialisky.com/
1397/06/13 02:50

Good facts, With thanks!
buy generic viagra online usa sildenafil uk where to buy viagra safely online where can you buy viagra without a prescription buy viagra for men how do you buy viagra viagra online pharmacy levitra how can you buy viagra how to order viagra pills buy viagra without prescription online
Cialis prices
1397/06/12 19:18

Cheers, I value it!
acquisto online cialis tadalafil 10 mg how much does a cialis cost tadalafil click now buy cialis brand cialis en mexico precio buying cialis in colombia we use it 50 mg cialis dose does cialis cause gout cialis coupons
cialisky.com
1397/06/12 00:46

Kudos. I enjoy it!
how does cialis work safe dosage for cialis cialis preise schweiz try it no rx cialis brand cialis nl cialis 100 mg 30 tablet cialis prices in england 200 cialis coupon cialis cuantos mg hay cialis manufacturer coupon
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30