تبلیغات
دانستنی های آتش نشانی - رنگ و ایمنی

امروز:

رنگ و ایمنی

رنگ و ایمنی
  
 
رنگ ها از طریق اعصاب چشم بر سیستم اعصاب مركزی انسان و سپس بر اندام های مختلف بدن به طور فیزیولوژیكی تأثیر می گذارند و در نتیجه انسان عكس العمل های متفاوتی از خود در محیط‌های مختلف با دیدن و برخورد با رنگ ها نشان می‌دهد.
بی تردید در محیطهای كاری رنگ دارای تأثیر روانی زیادی در افراد می‌باشد و مسلماً محیطی كه در آن از رنگهای نشاط آور و آرامش بخش استفاده شده است در نحوه انجام كار كاركنان مؤثر می‌باشد. آزمایشهای به عمل آمده ثابت كرده است كه استفاده رنگهای مناسب در محیط كار باعث كاهش خستگی و غیبتهای مكرر كارگران می‌شود ضمن اینكه افزایش دلبستگی و دلگرمی آنان به كار و كاهش خستگی چشمی و خستگی عمومی بدن می‌شود.
بنابراین یكی از اقدامات تكمیلی كه به سهولت می‌تواند مفاهیم مهم و اساسی در اختیار كارگران قرار دهد، استفاده از رنگ ها می‌باشد. كه با این كار نیازی به نوشتن توضیحات اضافی وجود نخواهد داشت ضمن اینكه كارگران بی سواد نیز می‌توانند از مفهوم و پیام مورد نظر آگاهی حاصل كنند.
بیشترین حساسیت چشم انسان به رنگ های سبز و زرد در روز و آبی در شب است. در ایمنی به این سه رنگ، رنگ قرمز نیز اضافه می‌شود و در صورت امكان به صورت توأماً استفاده می‌شوند تا هم در روز و هم در شب كارایی لازم را داشته باشند.
استاندارد ISO و OHSAS روی رنگ آمیزی  و استفاده بجا و مناسب از رنگ در زمینه های مختلف تأكید دارند.
طبق استاندارد ANSI هر رنگ كاربرد ویژه‌ای دارد و باید در موقعیت مناسب خود به كار گرفته شود.

مقررات رنگ  ANSI برای ایمنی صنایع:
1- رنگ قرمز ( Don ,t Do مخصوص امتناع)
- برای وسایل اطفاء حریق،‌ جعبه های فایرباكس، جعبه های اعلام حریق، پتوهای آتش خاموش كن، سطلهای شن.
- ظروف مایعات قابل اشتعال
- نور قرمز جهت مسدود شدن موانع موقتی
- علامت توقف مثل كلیدها و سوئیچهای توقف اضطراری در ماشین آلات و موانع توقف
- از رنگ قرمز و سفید در مداخل متقاطع راه آهن استفاده شود.
2- رنگ نارنجی ( مخصوص اخطار Warning )
برای نشان دادن خطر بكار می‌رود. برای هوشیاری قسمتهای خطرناك ماشین آلات كه ممكن است قطع كننده ، له كننده و شوك دهنده و... باشند استفاده می‌شود.
 جعبه های كنترل روی دیوارها و سایر كانونهای خطر با این رنگ مشخص می‌شوند.
3- رنگ زرد (مخصوص اخطار Warning)
رنگ زرد یك رنگ هشدار دهنده است با قابلیت زیادی برای احتیاط و خطرات فیزیكی مانند لغزیدن، افتادن، سرخوردن و گیر كردن ما بین دو چیز استفاده می‌شود. نوارهای سیاه بعضی اوقات به رنگ زرد اضافه می‌شود تا هشدارهای ویژه‌ای را اعلام كند. رنگ زرد همچنین برای خطوط ترافیك استفاده می‌شوند.
برای نشان دادن معابر شلوغ و راهروهای پر از ازدحام و نشان دادن شیء متحرك بالای سر و... نیز از رنگ زرد استفاده می‌شود.
4- رنگ سبز (مخصوص شرایط اضطرار و ایمنی Safety)
برای نشان دادن وضعیت ایمنی، وسایل كمكهای اولیه، دوش و چشم شویهای ایمنی، برانكاردها، ماسكهای ضد گاز، راههای خروج اضطراری، اجازه عبور وسایل نقلیه، راههای نجات و تأسیسات حفاظتی به كار می‌رود.
5- رنگ آبی (مخصوص دستور Must Do)
برای احتیاط یا وسایل تحت تعمیر استفاده می‌شود ضمن اینكه برای نشان دادن ایمنی با اعمال یك طرفه، جلوگیری از شروع به كار و... نیز از این رنگ بهره گرفته می‌شود.
6- رنگ ارغوانی
 به خطرات تشعشع اختصاص دارد. همچنین رنگ ارغوانی به همراه رنگ زرد روشن برای برچسب علایم و ماركها استفاده می‌شود و از رنگ ارغوان با پره های شكسته در یك زمینه برای نشان دادن اتاقهای رادیواكتیو استفاده می‌شود.
در تعیین حدود كف كارگاه ها به وسیله خط كشی از رنگ های زیر استفاده می‌شود:
7- رنگ سیاه و سفید:
 برای خطوط ترافیك و نشان گذاری خانه داری استفاده می‌شود. به عبارت دیگر برای نشان دادن نظم و نظافت كارگاهی، علامت گذاری عبور و مرور، سطلهای آشغال،‌ معابر عمومی معمولی، خطوط جهت مشخص كردن راهها و ... از این دو رنگ و یا تركیبی از آنها استفاده می‌شود.
8- رنگ زرد و سیاه:‌
برای نشان هرگونه انسداد و یا وجود موانع بر سر راه مثل ستونها و سایر اشیاء ثابت معمولاً از خطوط مورب زرد و سیاه كه كاملاً از یكدیگر متمایز باشند استفاده می‌شوند. ضمن اینكه برای نشان دادن محدودیتهای موجود مثل قرارگیری پالتها و محصور كردن حوزه هایی كه از آنها نباید چیزی بیرون گذاشته شود نیز از این رنگ استفاده می‌شود.
9- خطوط سبز در كنار خطوط سیاه و سفید:
برای نشان دادن مسیرهایی كه به درب یا پله های اضطراری منتهی می‌شوند استفاده می‌شوند.
10- خطوط مورب زرد:
برای نشان دادن سقوط اشیاء و گیرافتادن در بین ماشین آلات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
11- رنگ سبز و سفید:
 برای نشان دادن محل عبور و رسیدن به درب اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
مقررات رنگ برای تشخیص لوله ها:
1- قرمز اختصاص به لوله های اسپرینكلر و بالابرنده ها دارد.
2- نارنجی یا زرد اختصاص به لوله های حمل مواد خطرناك (به عنوان مثال مواد قابل انفجار) مواد سمی و خورنده (مانند اسیدها، بازها، گاز كلر، آمونیاك، دی اكسید گوگرد و سولفید هیدروژن) فشار و دمای بالا (به عنوان مثال بخار)، فشار بالا (به عنوان مثال آب و هوا) دارد.
3- رنگهای سفید و سیاه، خاكستری یا رنگهای آلومینیومی برای مواد امن استفاده می‌شود.
4- آبی درخشان برای لوله هایی كه حاوی موادی كه برای تقلیل خطرات مواد خطرناك استفاده می‌شود بكار می‌رود. از این رنگ برای همه مواد محافظ دیگر در برابر حفاظت از آتش نیز استفاده می‌شود. در جدول بعد استاندارد BS1710:1971 وBS:4800 جهت شناسایی لوله های حاوی مواد مختلف آورده شده است.
 
مقررات رنگ برای سیستمهای هیدرولیك:
1- سیاه برای فشار زیاد می‌باشد.
2- قرمز برای تأمین فشار می‌باشد (فشار مایع را نشان می‌دهد)
3- قرمز متناوب برای فشار شارژی می‌باشد (مجاری ورود پمپ بزرگتر از فشار اتمسفر است، همچنین برای كاهش فشار استفاده می‌شود (فشار معین كمتر از فشار موجود می‌باشد)
4- زرد برای سنجش جریان است. (میزان كنترل جریان سیال).
5- آبی برای تخلیه (خروج) به كار می‌رود. (نمایش دادن برگشت انتقال سیال به مخزن)
6- سبز برای لوله های غیر فعال هیچگونه رنگی استفاده نمی‌شود.
مقررات رنگ سیستمهای پنوماتیكی:
1-سیاه برای فشار زیاد است.
2- قرمز برای تأمین فشار است (نمایش دادن فشار هوا)
3- قرمز متناوب برای شارژ استفاده می‌شود.
4- زرد برای تشخیص جریان است.
5- آبی برای تخلیه (خروج)
6- سبز برای مكیدن
7- برای لوله های غیر فعال از هیچ رنگی استفاده نمی‌شود.
- مقررات رنگ در كپسولها (استاندارد BS ): جدول رنگ آمیزی كپسولها طبق استاندارد BS سه صفحه بعد آورده شده است.
 
مقررات رنگ در محصولات خطرناك:
رنگهای تركیبی در كانینرهای حمل مواد خطرناك بر طبق كمیسیون تجارت بین دول استفاده میشود.
1- حروف قرمز روی سفید برای سموم- مواد منفجره،‌ گازهای سمی و گاز اشك آور به كار می‌رود.
2- حروف سیاه روی سبز برای گازهای تحت فشار به كار می‌رود.
3- حروف سیاه روی قرمز برای مایعات قابل اشتعال یا مواد آتش زا استفاده می‌شود.
4- حروف سیاه روی زرد برای جامدات قابل اشتعال و مواد اكسیدكننده هستند.
5- حروف سیاه روی سفید برای مخازن اسید می‌باشد.
 
مقررات رنگ در كپسول ها (استاندارد BS)
جدول پیشنهادی رنگ آمیزی كپسول های مختلف بر طبق استاندارد BS در دو صفحه بعد آمده است.
 
مقررات رنگ برای كابلها:
1- سیاه برای یك سیم برق استفاده می‌شود.
2- سفید برای دو سیم برق استفاده می‌شود.
3- قرمز برای سه سیم برق استفاده می‌شود.
4- سبز برای چهار سیم برق استفاده می‌شود.
5- نارنجی برای پنج سیم برق استفاده می‌شود.
6- آبی برای شش سیم برق استفاده می‌شود.
7- سفید با پیچ سیاه برای هفت سیم برق استفاده می‌شود.
8- قرمز با پیچ سیاه برای هشت سیم برق استفاده می‌شود.
9- سبز با پیچ سیاه برای 9 سیم برق استفاده می‌شود.
10- نارنجی با پیچ سیاه برای10 سیم برق استفاده می‌شود.


نوشته شده در : 1389/03/11  توسط : احمدرضا نویدخواه.    نظرات() .

http://viagrawwithoutdoctor.com/
1398/05/7 23:10

Superb information. Kudos!
buy viagra usa canada rx canadian pharmaceuticals nafta canadian pharmacy cialis canada online pharmacies reviews buy viagra now online pharmacy pharmacy canada best northwest pharmacies in canada northwest pharmacies online
Buy cialis
1398/04/3 06:01

Truly a good deal of beneficial tips.
canadian drugs generic cialis cialis 20mg preis cf cialis without a doctor's prescription warnings for cialis cialis online cialis 5 mg funziona cialis 100 mg 30 tablet acquisto online cialis comprar cialis navarr buy online cialis 5mg
http://endedi.strikingly.com/
1398/04/2 14:00

Amazing plenty of beneficial information.
cialis price in bangalore cialis dose 30mg buy original cialis cialis kamagra levitra cialis australian price acheter cialis kamagra cialis daily cialis tablets for sale cialis generic buy cialis online cheapest
http://poilasi.strikingly.com/
1398/04/1 23:22

Appreciate it, A lot of material!

cialis australian price buy original cialis cialis 5mg billiger cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg schweiz female cialis no prescription cialis 20 mg effectiveness interactions for cialis enter site 20 mg cialis cost cheap cialis
cheap brand cialis
1398/04/1 06:36

You actually suggested that effectively!
we recommend cheapest cialis prescription doctor cialis canadian discount cialis cialis generico cialis generika cialis price in bangalore buying cialis on internet tadalafil 20 mg cialis in sconto acheter cialis kamagra
http://sairiber.strikingly.com/
1398/03/31 14:36

Useful stuff. Thank you!
female cialis no prescription prix de cialis cialis 10mg prix pharmaci does cialis cause gout get cheap cialis cialis en mexico precio brand cialis nl achat cialis en europe fast cialis online cialis sans ordonnance
Cialis pills
1398/03/30 22:07

Wonderful facts, Thank you!
we recommend cialis info buy cheap cialis in uk achat cialis en itali acheter cialis kamagra cialis with 2 days delivery cialis online holland click now cialis from canada how to purchase cialis on line click now cialis from canada enter site 20 mg cialis cost
http://centsortfa.strikingly.com/
1398/03/29 11:01

Great postings. Cheers.
price cialis per pill cialis online deutschland generic cialis pill online cialis dosage amounts generic cialis pro buy online cialis 5mg cialis canadian drugs ou trouver cialis sur le net cialis tablets australia i recommend cialis generico
http://fundici.strikingly.com/
1398/03/28 18:40

This is nicely put. .
cipla cialis online where to buy cialis in ontario cialis kaufen buy cialis online nz generic cialis at the pharmacy acquisto online cialis viagra vs cialis viagra vs cialis vs levitra usa cialis online cialis coupons printable
if a woman takes a mans cialis
1398/03/27 06:03

Good information, Many thanks!
cialis prezzo al pubblico cialis bula how much does a cialis cost cialis generique 5 mg cialis 100 mg 30 tablet cialis dose 30mg cialis prezzo in linea basso cialis arginine interactio cialis efficacit cialis herbs
http://easanfal.strikingly.com/
1398/03/26 16:47

With thanks! Useful information!
cialis prices in england tesco price cialis estudios de cialis genricos callus cialis generika warnings for cialis brand cialis nl legalidad de comprar cialis cialis 5 mg cialis kaufen bankberweisung
Cialis 20 mg
1398/03/26 02:11

Kudos! Lots of information!

cialis herbs cost of cialis per pill prezzo cialis a buon mercato buying cialis overnight only now cialis 20 mg cialis super kamagra cialis therapie buy brand cialis cheap cialis generico postepay acheter du cialis a geneve
http://xetimne.strikingly.com/
1398/03/25 12:10

Fantastic info. Thank you.
precios de cialis generico cialis uk next day we like it safe cheap cialis generic cialis soft gels cialis uk warnings for cialis cialis for daily use tadalafil tablets how to buy cialis online usa cialis 5 mg
weblink price cialis
1398/03/24 22:03

Seriously lots of terrific material!
cialis generico lilly cialis en mexico precio cialis et insomni cialis generic availability cheap cialis cialis 200 dollar savings card ou acheter du cialis pas cher cialis sans ordonnance cialis 5mg billiger acheter cialis meilleur pri
http://limotu.strikingly.com/
1398/03/24 07:52

Thanks a lot, Fantastic information.
cialis 5 mg schweiz cost of cialis cvs the best site cialis tablets cialis free trial buy cialis online where to buy cialis in ontario usa cialis online cialis efficacit cialis daily reviews cialis efficacit
http://reilima.strikingly.com/
1398/03/23 17:30

Great postings. Many thanks!
cialis therapie online prescriptions cialis free cialis 40 mg cialis what if i take miglior cialis generico purchasing cialis on the internet price cialis best viagra vs cialis vs levitra cialis cuantos mg hay order generic cialis online
Generic cialis
1398/03/23 04:02

Terrific postings. Cheers!
cialis without a doctor's prescription price cialis per pill cialis generic tadalafil buy price cialis per pill cialis official site buy name brand cialis on line buy cialis online legal how do cialis pills work acheter du cialis a geneve cialis price thailand
http://sweetkeycork.strikingly.com/
1398/03/22 14:00

Nicely put, Regards!
buy cialis cheap 10 mg cialis purchasing cialis free trial buy cialis online cheapest click here take cialis cialis side effects cialis generic availability cialis alternative cialis pills boards buy cialis sample pack
cialisvie.com
1398/03/20 05:52

You actually revealed this adequately!
cialis kaufen wo achat cialis en europe cialis 10mg prix pharmaci cialis arginine interactio cialis generika generic cialis 20mg uk cialis per paypa cialis name brand cheap india cialis 100mg cost cialis generic tadalafil buy
prozac and viagra
1398/03/18 05:46

I like the valuable information you provide in your articles. I'll bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite certain I will learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!
http://cialisvie.com/
1398/03/17 18:02

This is nicely said! .
weblink price cialis side effects for cialis cialis 5 mg funziona ou trouver cialis sur le net cialis price in bangalore when will generic cialis be available achat cialis en europe cialis prezzo al pubblico generic cialis review uk wow cialis tadalafil 100mg
http://ukcanadianpharmacy.com/
1398/01/21 13:11

You actually explained it adequately.
aarp recommended canadian online pharmacies canadian pharmacy world drugstore online canada canada drug northwest pharmacies canadian pharmaceuticals buy vistagra usa canadian pharcharmy online24 canadian pharmacy cialis canadian pharmaceuticals for usa sales
http://www.ostroga.opole.pl/node/2436
1398/01/17 12:23
スーパーコピーブランド,スーパーコピー時計専門店!
buy cials online
1397/09/16 00:05

Fantastic content. Many thanks!
when can i take another cialis sialis can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg funziona we recommend cheapest cialis cialis 5mg achat cialis en suisse cialis price in bangalore cialis super acti tadalafil 20 mg
buy cialis
1397/09/15 04:36

Truly plenty of amazing info!
achat cialis en itali cialis diario compra how much does a cialis cost cialis 5 effetti collaterali rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg india cialis 100mg cost dose size of cialis generic cialis the best choice cialis woman
buy cialis pills online
1397/09/14 10:55

Many thanks! Loads of facts.

enter site 20 mg cialis cost order cialis from india brand cialis nl cialis sale online cost of cialis per pill enter site natural cialis low cost cialis 20mg cialis online pastillas cialis y alcoho cialis vs viagra
Cialis canada
1397/09/13 23:30

Nicely put. Thanks!
cialis flussig discount cialis cialis price thailand cialis for bph cialis pills price each cuanto cuesta cialis yaho no prescription cialis cheap cialis preise schweiz cialis free trial miglior cialis generico
buy cheap cialis on line
1397/09/13 12:30

This is nicely put! !
i recommend cialis generico achat cialis en suisse side effects of cialis acheter cialis kamagra cialis e hiv online prescriptions cialis cialis tadalafil online import cialis cialis with 2 days delivery buy online cialis 5mg
generic viagra online
1397/09/13 07:48
is generic viagra safe http://viagrauga.com/ viagra prices about pfizer viagra viagra without prescription
Cialis pills
1397/09/13 00:59

With thanks. Loads of forum posts.

order a sample of cialis cialis 5mg prix get cheap cialis cost of cialis per pill buy cialis online legal cialis in sconto viagra vs cialis vs levitra tadalafil 5mg generic cialis 20mg tablets cialis lilly tadalafi
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30